Contact us
Tel:+86-21-56038331
Fax:+86-21-36333817
Email:shanshengzhang@yeah.net
Address:No.137,Jingche Rd.,Chedun Town,Songjiang District‚;;Shanghai
Path:About us > 联系我们   联系我们

联系我们


Human resources
Talent idea
Recruitment
+86-21-56038331